PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
14Ngoại ngữ 8A Unit 10: Lesson 4:Write + Test 15'2163 Trịnh Thị Hằng
25Ngoại ngữ 8B Unit 10: Lesson 4:Write + Test 15'2163 Trịnh Thị Hằng
7 2 2023