PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Ngân Hà
   Sinh ngày: 08/11/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ứng Mộ - An Đức - Ninh Giang
   Thành tích:    Tham gia bồi dưỡng đội truyển HSG Văn cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Hoàng Linh
   Sinh ngày: 23/05/2001  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Chuế - An Đức - Ninh Giang
   Thành tích:     Giải ba cấp tỉnh cuộc thi Giải toán trên máy tính Casio
   Năm học: 2015 - 2016