PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 /2018 06/12/2018 [HyperLink19]
2 kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018 10/11/2018 [HyperLink19]
3 Bảng điểm thi đua nhân viên 10/11/2018 [HyperLink19]
4 Bảng điểm thi đua Giáo viên 10/11/2018 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-219 (CHUẨN) 15/10/2018 [HyperLink19]
6 công khai theo thông tư 36 15/10/2018 [HyperLink19]
7 DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 27/09/2018 [HyperLink19]
8 ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018 (Các đ/c Tải về làm theo mẫu và nộp về đ/c Hương) 06/10/2017 [HyperLink19]
9 THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 10 15/09/2017 [HyperLink19]
10 DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 04/09/2017 [HyperLink19]
11 KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018 15/08/2017 [HyperLink19]
12 Các đ/c tải bài dự thi tìm hiểu quan hệ Việt Lào về chỉnh sửa in và nộp về đ/c Hương ngày 14/7/2017 09/07/2017 [HyperLink19]
13 PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO NGHỊ ĐỊNH 56(Các đ/c tải về điền vào phiên từ phiếu đánh giá mẫu A1,B1,C1 sang )phiếu bổ sung 15/05/2017 [HyperLink19]
14 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ , GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN CUỐI NĂM( Các Đ/c tải về và điền thông tin) 15/05/2017 [HyperLink19]
15 BÁO CÁO KIỂM KÊ ĐỒ DÙNG ( Đ/c Nhụ tải về và lập kiểm kê theo mẫu trên) 10/03/2017 [HyperLink19]
16 THONG TƯ 01 VỀ GIÁO DỤC QUOC PHÒNG AN NINH (Các GV tổ KHXH tải về thực hiện ) 07/03/2017 [HyperLink19]
17 MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN ( Các đ/c Tải về đăng ký và nộp cho đ/c Hương) 29/09/2016 [HyperLink19]
18 MAU PHIEU DANH GIA PHAN LOAIVC < CONG CHUC > các đ/c tai ve làm 16/05/2016 [HyperLink19]
19 HUONG DAN YU DANH GIA CHO DIEM ( các đ/c tai về để tự chấm điểm) 01/12/2014 [HyperLink19]
20 BANG DANG KY THI DUA CA NHAN NAM HOC 2014-2015(cac d/c tai ve dang ky nop cho d/c huong tong hop cham nhat 6/10 02/10/2014 [HyperLink19]
    
123