PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KHBD dap ung tieu chuan chuc danh_ 15/08/2017 [HyperLink19]
2 BC ĐỘI NGŨ VỀ phòng nội vụ huyện Ninh Giang 15/08/2017 [HyperLink19]
3 TỜ TRÌNH THIỆT HẠI SAU GIÔNG LỐC 15/08/2017 [HyperLink19]
4 Bảng phân loại đánh giá viên chức năm học 2011-2012 [HyperLink19]
5 Danh sách trích ngang kế toán trường [HyperLink19]
6 Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục năm học 2012-2013 bậc THCS [HyperLink19]
7 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 [HyperLink19]