PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Thời khóa biểu tuần 36,37,38 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
2 đề thi casio toàn quốc 2016 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
3 Bộ đề thi vào THPT có đáp án Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
4 Đề khảo sát toán 9 giữa ki 2 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
5 Đề khảo sát toán 7 giữa ki 2 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
6 Đề - đáp án casio tỉnh Hải Dương 2016 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán huyện Bình Giang 2015-2016 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
8 khảo sát giữa kì Toán 9 (ngày 9/10/2015) Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
9 Đề khảo sát toán 7 ( ngày 6/10/2015) Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
10 Đề - Đáp án HSG Toán 9 Tỉnh HD - 2014-2015 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
11 Đề khảo sát toán 9 giữa kì 2 - Năm học 2014-2015 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
12 Đề khảo sát toán 8giữa kì 2 - Năm học 2014-2015 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
13 Đề khảo sát toán 6 giữa kì 2 - Năm học 2014-2015 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
14 Đề thi casio huyện Ninh Giang 2014-2015 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra 15ph, 45 ph môn Hóa- Sinh học Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra 15ph, 45 ph môn Công Nghệ Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
17 đe thi môn Toán THPT Hải Dương 2014 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
18 kết quả khảo sát đợt 3 -2014 Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
19 đề thi thử lần 3 ( môn Toán) Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
20 đề thi thử lần 3 ( môn Anh) Nguyễn Văn Lập [HyperLink19]
123