PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS An Đức giai đoạn 2021-2026 , tầm nhìn đến 2030 11/07/2022 [HyperLink19]
2 Biên bản rà soát điều chỉnh Chiến lược giai đoạn 2015-2020 , tầm nhìn 2025 11/07/2022 [HyperLink19]
3 Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS An Đức giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 06/07/2022 [HyperLink19]
4 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 03/03/2021 [HyperLink19]
5 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 03/03/2021 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ( THỰC HIỆN CHỈ THỊ TỈNH ỦY) 03/03/2021 [HyperLink19]
7 kế hoạch tháng 2 năm 2021 04/02/2021 [HyperLink19]
8 Phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt 26/10/2020 [HyperLink19]
9 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 ( Phần cuối có cả kế hoạch hằng tháng các đc nhé) 17/10/2020 [HyperLink19]
10 Mẫu đăng ký thi đua cá nhân năm học 2020-2021 . Các đ/c tải về đang ký nộp về đ/c Hương chậm nhất ngày 17/10/2020 11/10/2020 [HyperLink19]
11 chuẩn nghề nghiệp giáo viên các đ/c Tải về làm 16/06/2020 [HyperLink19]
12 Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm học 2019-2020.(Các đ/c Tải về làm theo mẫu ) 11/06/2020 [HyperLink19]
13 Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm học 2019-2020.(Các đ/c Tải về làm theo mẫu ) 11/06/2020 [HyperLink19]
14 kế hoạch công tác tháng 6/2020 ( các đ/c Tải về ghi chép và thực hiện) 11/06/2020 [HyperLink19]
15 dự thảo thông tư sách giáo khoa - Các đ/c nghiên cứu góp ý . gửi về tổ trưởng chuyên môn tổng hợp trước ngày 25/5/2020 13/05/2020 [HyperLink19]
16 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 05/05/2020 [HyperLink19]
17 kẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020 05/05/2020 [HyperLink19]
18 KẾ HOACH CÔNG TÁC THÁNG 5/2020 05/05/2020 [HyperLink19]
19 ké hoạch công tác tháng 4 của trường THCS An Đức 02/05/2020 [HyperLink19]
20 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG THCS AN ĐỨC 07/04/2020 [HyperLink19]
    
123456