Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách biển đảo 3 465000
2 Sách Đoàn đội 5 53000
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 6 57000
4 Sách kho tàng tri thức 6 3210000
5 Dạy và học ngày nay 8 200000
6 Kho sách Từ điển 8 839000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 9 306000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 10 254000
9 Văn học và tuổi trẻ 13 200000
10 Vật lí tuổi trẻ 16 320000
11 Tạp chí giáo dục 18 450000
12 Toán học tuổi trẻ 33 442500
13 Nghiệp vụ tự nhiên 7 37 856800
14 Sách tham khảo KHTN 44 1352400
15 Nghiệp vụ tự nhiên 6 45 852300
16 Sách tham khảo 45 3472000
17 Sách nghiệp vụ 6 55 535500
18 Sách nghiệp vụ 7 57 985500
19 Toán tuổi thơ 59 790000
20 Nghiệp vụ tự nhiên 8 61 1563200
21 Sách nghiệp vụ chung 69 2135500
22 Sách Hồ Chí Minh 70 1609200
23 Sách thiếu nhi 75 2611200
24 Sách nghiệp vụ 9 77 1355000
25 Sách nghiệp vụ 8 79 1317600
26 Nghiệp vụ tự nhiên 9 81 1821600
27 Sách pháp luật 94 4125200
28 Sách giáo khoa 7 98 713200
29 Tham khảo khối 8/ XH 101 1989600
30 Sách tham khảo KHXH 108 2156900
31 Sách Văn Học 110 3232500
32 Tham khảo khối 9/ XH 116 2395600
33 Sách nghiệp vụ KHTN 117 2014300
34 Sách tham khảo khối 6 / XH 122 1958900
35 Sách tham khảo khối 6 / TN 124 2049700
36 Sách giáo khoa 8 124 911500
37 Tham khảo khối 9/ TN 125 3021200
38 Tham khảo khối 7/XH 133 2195900
39 Tham khảo khối 7/TN 134 2302500
40 Tham khảo khối 8/ TN 138 2860300
41 Sách đạo đức 145 1746000
42 Sách nghiệp vụ KHXH 204 3995200
43 Sách giáo khoa 9 210 1340000
44 Sách giáo khoa 6 282 1715900
 
TỔNG
3474
68778700
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở An Đức
Địa chỉ: An Đức-Ninh Giang-Hải Dương - Điện thoại 03203569624 - Email:422thcsanduc@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Thuyết
30299522