Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí thiết bị giáo dục 1 25000
2 Tạp chí khoa học giáo dục 1 34000
3 Dạy và học ngày nay 1 25000
4 Vật lí tuổi trẻ 1 20000
5 Sách giáo dục thư viện và trường học 2 19000
6 Tạp chí giáo dục 2 50000
7 Văn học và tuổi trẻ 3 60000
8 Toán học tuổi trẻ 3 37500
9 Sách biển đảo 3 465000
10 Sách Đoàn đội 5 53000
11 Sách kho tàng tri thức 6 3210000
12 Kho sách Từ điển 8 839000
13 Toán tuổi thơ 10 100000
14 Nghiệp vụ tự nhiên 7 37 856800
15 Sách tham khảo KHTN 43 1182400
16 Nghiệp vụ tự nhiên 6 45 852300
17 Sách tham khảo 45 3472000
18 Sách nghiệp vụ 6 55 535500
19 Sách nghiệp vụ 7 57 985500
20 Nghiệp vụ tự nhiên 8 61 1563200
21 Sách nghiệp vụ chung 69 2135500
22 Sách Hồ Chí Minh 70 1609200
23 Sách thiếu nhi 75 2611200
24 Sách nghiệp vụ 9 77 1355000
25 Sách nghiệp vụ 8 79 1317600
26 Nghiệp vụ tự nhiên 9 81 1821600
27 Sách pháp luật 94 4125200
28 Sách tham khảo KHXH 95 1774900
29 Tham khảo khối 8/ XH 97 1869600
30 Sách giáo khoa 7 98 713200
31 Sách Văn Học 110 3232500
32 Tham khảo khối 9/ XH 112 2271600
33 Sách nghiệp vụ KHTN 117 2014300
34 Sách tham khảo khối 6 / XH 118 1834900
35 Tham khảo khối 9/ TN 121 2893200
36 Sách tham khảo khối 6 / TN 122 1985700
37 Sách giáo khoa 8 124 911500
38 Tham khảo khối 7/XH 129 2075900
39 Tham khảo khối 7/TN 130 2174500
40 Tham khảo khối 8/ TN 134 2732300
41 Sách đạo đức 145 1746000
42 Sách nghiệp vụ KHXH 204 3995200
43 Sách giáo khoa 9 210 1340000
44 Sách giáo khoa 6 282 1715900
 
TỔNG
3282
64641700
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở An Đức
Địa chỉ: An Đức-Ninh Giang-Hải Dương - Điện thoại 03203569624 - Email:422thcsanduc@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Thuyết
30299522